Chuyên mục

-50%
MA 3597
Tượng ông lão hút thuốc lào - men rạn - Cao 45cm, rộng 35 cm
-20%
MA 3596
Ngư ông vọng nguyệt - men xanh - Cao 65cm, rộng 40cm
MA 3575
Tượng chó phú quý cao 45cm
1.980.000₫
-50%
MA 3554
Bộ đỉnh hạc men rạn nổi cao 55cm
8.000.000₫
4.000.000₫
MA 3553
Tượng quan công cưỡi ngựa cao 90cm
-43%
MA 3552
Tượng thần trà cao 65cm men xanh ngọc
3.500.000₫
1.980.000₫
MA 3551
Tượng thần trà cao 65cm
1.980.000₫
-50%
MA 3549
Bộ đỉnh hạc men xanh ngọc cao 55cm
8.000.000₫
4.000.000₫
-35%
MA 3548
Tượng gà ki kê đại các
1.500.000₫
980.000₫
-41%
MA 3547
Tượng cóc thần tài men xanh ngọc
1.500.000₫
890.000₫
-41%
MA 3546
Tượng cóc thần tài
1.500.000₫
890.000₫