Chuyên mục

-42%
MA 1042
Ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng vuông
1.200.000₫
700.000₫
-46%
MA 1041
Ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng nắp lõm
-46%
MA 1040
Ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng Nhật
1.200.000₫
650.000₫
-40%
MA 1039
Ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng quả hồng
-44%
MA 1038
Ấm tử sa dáng tích bọc đồng Nga cao cấp
6.000.000₫
3.380.000₫
-44%
MA 1037
Ấm tử sa miệng rộng bọc đồng Nga cao cấp
6.000.000₫
3.380.000₫
-43%
MA 5011
Bộ ấm trà vẽ dáng ngọn lửa bọc đồng