Chuyên mục

LH 01
TỎI CÔNG ĐÀO MEN RẠN ĐẮP NỔI
-54%
L13
Hũ Sành đựng Gạo Tài Lộc 24 Kg
1.800.000₫
830.000₫
-37%
DN02
Hũ Sành đựng gạo đắp hoa sen nổi 10 kg
1.000.000₫
630.000₫
-27%
DN01
Hũ Sành đựng gạo đắp hoa dây nổi 16 kg
1.000.000₫
730.000₫
-28%
L12
Hũ Sành đựng Gạo Tài Lộc 35 Kg
1.300.000₫
930.000₫
-32%
L11
Hũ Sành đựng Gạo Tài Lộc vẽ hoa văn 30 Kg
1.300.000₫
880.000₫
-40%
L10
Hũ Sành đựng Gạo Tài Lộc vẽ hoa văn 20 Kg
1.300.000₫
780.000₫
-40%
MA 6899
Lọ lộc bình sơn mài -  vẽ chim công - cao 1m1
30.000.000₫
18.000.000₫
MA 6896
Lọ hoa đùi dế cá dế cao 60cm hàng kĩ
MA 6892
Lọ hoa tỳ bà cao 60cm vẽ gà hàng kĩ