Chuyên mục

-34%
MA 4806
bộ ấm tích khắc nổi hoa phù dung vàng - 1,25 lít
-30%
MA 4805
Bộ ấm chén khắc nổi hoa phù dung men da lươn
-30%
MA 4804
Bộ ấm chén khắc nổi hoa phù dung vàng
1.050.000₫
730.000₫
-15%
MA 4803
Bộ ấm chén hoa lá xanh - dáng lùn và phụ kiện
MA 4802
Ấm cao men xanh cao cấp
800.000₫
MA 4801
Bộ trà cỏ lau
800.000₫
MA 4008
Ấm trà hoa đào đỏ dáng quả hồng
MA 4007
Ấm trà hoa đào quai vuông
380.000₫
MA 4006
Bộ ấm trà vẽ chuồn chuồn đen
MA 4005
Ấm trà vuốt hoa xanh dáng minh long
MA 4004
Ấm trà vuốt hoa đào dáng minh long