Chuyên mục

-50%
MA 3597
Tượng ông lão hút thuốc lào - men rạn - Cao 45cm, rộng 35 cm
-20%
MA 3596
Ngư ông vọng nguyệt - men xanh - Cao 65cm, rộng 40cm
MA 3595
Tượng Di Lặc phú quý men xanh cao 70cm
-45%
MA 3594
Tượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng - men rạn - cao 70 cm
-43%
MA 3593
Tượng Di Lặc ngồi bệ đá men xanh cao 45cm
3.500.000₫
1.980.000₫
MA 3592
Tượng Di Lặc chúc phúc men xanh cao 60cm
-45%
MA 3591
Tượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng - men xanh - cao 70 cm
-35%
MA 3590
Tượng 18 Vị La Hán - Cao 30cm, rộng 30cm men xanh
13.000.000₫
8.500.000₫
MA 3589
Tượng Di Lặc phú quý men xanh cao 55cm
MA 3588
Tượng Di Lặc phú quý men rạn cao 55cm