Chuyên mục

-34%
MA 1054
Bộ trà tử sa men nâu đắp nổi đón xuân
800.000₫
530.000₫
-46%
MA 1053
Bộ trà tử sa men đen dáng quả hồng
800.000₫
430.000₫
-44%
MA 1038
Ấm tử sa dáng tích bọc đồng Nga cao cấp
6.000.000₫
3.380.000₫
-44%
MA 1037
Ấm tử sa miệng rộng bọc đồng Nga cao cấp
6.000.000₫
3.380.000₫
-46%
MA 1036
Bộ trà tử sa men nâu dáng cây thông
800.000₫
430.000₫
-46%
MA 1035
Bộ trà tử sa men nâu dáng bưởi
800.000₫
430.000₫
-46%
MA 1034
Bộ trà tử sa men nâu dáng quả hồng
800.000₫
430.000₫
-46%
MA 10342
Bộ trà tử sa men nâu phúc lộc thọ
800.000₫
430.000₫
-44%
MA 1033
Bộ trà tử sa men nâu dáng chóp
800.000₫
450.000₫
-46%
MA 1032
Bộ trà tử sa men xanh chỉ nâu dáng bầu
800.000₫
430.000₫
-46%
MA 1031
Bộ trà tử sa men xanh chỉ nâu dáng trống
800.000₫
430.000₫
-46%
MA 10302
Bộ trà tử sa men đen chỉ nâu dáng bưởi
800.000₫
430.000₫