Chuyên mục

-13%
MA 3524
Tượng gốm sứ Phật Di Lặc no đủ cao 30 cm rộng 42 cm
-21%
MA 3523
Tượng Phật Di Lăc Phú Quý Vinh Hoa cao 35 cm rộng 32 cm
MA 3520
Di lặc ngũ phúc
2.500.000₫
-22%
MA 3507
Tượng Di lặc cưỡi Rồng - men rạn - cao 70cm
7.000.000₫
5.450.000₫