Chuyên mục

MA 3572
Tượng Di Lặc phú quý cao 35cm
MA 3569
Tượng Phật Di Lặc cưỡi hạc cao 60cm
-21%
MA 3555
Tượng Di Lặc cưỡi long quy - men xanh ngọc - cao 55 cm
-35%
MA 3534 -B
Tượng Di Lặc men rạn cổ - cao 45 cm
3.500.000₫
2.280.000₫
-39%
MA 3534
Tượng Di Lặc tứ linh hội tụ  - men rạn cổ - cao 82 cm
-21%
MA 3532
Tượng Di Lặc cưỡi sóng  - men rạn cổ - cao 45 cm
-21%
MA 3531
Tượng Di Lặc trường thọ  - men rạn cổ - cao 45 cm
-13%
MA 3524
Tượng gốm sứ Phật Di Lặc no đủ cao 30 cm rộng 42 cm
-21%
MA 3523
Tượng Phật Di Lăc Phú Quý Vinh Hoa cao 35 cm rộng 32 cm