Chuyên mục

-45%
MA 3594
Tượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng - men rạn - cao 70 cm
-43%
MA 3593
Tượng Di Lặc ngồi bệ đá men xanh cao 45cm
3.500.000₫
1.980.000₫
MA 3592
Tượng Di Lặc chúc phúc men xanh cao 60cm
-45%
MA 3591
Tượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng - men xanh - cao 70 cm
MA 3588
Tượng Di Lặc no đủ men rạn cao 50cm
-44%
MA 3586
Tượng Di Lặc nâng tiền đào - men rạn cổ - cao 82 cm
MA 3577
Tượng Di Lặc phú quý cao 55cm
1.980.000₫
MA 3576
Tượng Di Lặc phú quý cao 65cm
1.980.000₫
MA 3574
Tượng Phật Di Lặc cưỡi voi cao 75cm